Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład drogą mailową na adres sklep@katrin-butik.pl lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

3. Wzór formularza dostępny jest dostępny tutaj formularz-zwrotu-towaru

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument odesłał zakupiony towar przed upływem 14 dni od otrzymania paczki na adres:

Butik odzieżowy

ul. Stawowa 8

44-340 Łaziska

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (otrzymał produkt), w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, z kompletem metek. Jeśli Konsument nie spełni tych warunków Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, co wiąże się z odesłaniem towaru na koszt kupującego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem, dołączenie formularza zwrotu towaru z czytelnym numerem konta oraz oryginałem paragonu. Brak tych dokumentów wiąże się z konsekwencją odmowy przyjęcia zwrotu.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu i wysyłki rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi środki nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał przesyłkę ze zwrotem. Płatność zostanie dokonana na podany numer konta w formularzu zwrotu towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Produkty z wyprzedaży/promocji z obniżoną ceną nie podlegają zwrotom ani wymianom.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.